Interiør

Hver enkel artikkel i Hødnebø sitt interiørsortiment har sin egen ide og funksjon. Form og fargevalg er lekkert tilpasset møblene i Hødnebøserien.