Det er en historisk begivenhet når Sola tomteselskap inviterer utbyggere til sin aller første prosjektkonkurranse: Tomt til to eneboliger i rekke og fire rekkehus i delfelt BFS18 og BKS19 på Myklebust. Dato for informasjonsmøte er 24. august. Påmelding innen 22. august. Sted er vårt kontor i Solakrossen 12. Mer informasjon om dette møtet legges ut her på et senere tidspunkt samt formidles til utbyggere som melder sin interesse.

På BFS18 skal det bygges to eneboliger i rekke, som begge kan ha et BRA på inntil 330 m2 BRA. Eneboligene skal ha to etasjer samt sokkel mot nord. Det legges videre opp til at hver enebolig skal ha to p-plasser hvorav den ene skal være i garasje eller carport. Sportsbod skal være i forbindelse med garasje/carport. Begge boliger skal være tilgjengelige, noe som blant annet innebærer at de viktigste rommene er på inngangsplanet; stue, ett parsengs soverom, bad og kjøkken.

På BKS19 skal det bygges fire rekkehus. Samlet BRA for hele BKS19 er maks 640 m2. Hver enhet kan være to etasjer, men kjeller uten rom for varig opphold (kan ikke medregnes i BRA) er tillatt. Alle fire boliger skal være tilgjengelige boliger. Hver bolig skal ha to-p-plasser hvorav en i åpen carport, og det skal være sportsbod innenfor bygningskroppen. Også disse boligene skal være tilgjengelige.

BFS18 og BKS19 er en del av felt G, hvor alle tomter er byggeklare. Vei, vann og avløp er ført fram til enkelttomtene. Arbeidet med veistrukturen er godt i gang og sommeren 2017 jobbes det med bærelagsmasser, asfaltering og kantstein samt byggingen av en støttemur mot Havveien og avstemning av tomtehøyder og massebalanse.

LINK TIL MAIL FOR PÅMELDING